Make your own free website on Tripod.com

غذای روح

عشق  

عشق افراد را شفا می دهد- هم آن هایی که آن را می دهند، هم آن هایی که آن را دریافت می دارند.     کارل منیجر   

هیچ کس حتی شاعران تا کنون ظرفیت قلب را اندازه گیری نکرده اند.     زلدا فیتز جرالد

وقتی عشق فرمان می دهد، محال سر تسلیم فرود می آورد.

عشق مانند یک سنگ فقط در یک جا قرار نمی گیرد.آنرا باید مانند نان درست کرد، در تمام مدت دوباره سازی کرد و آن را نو کرد.     اورسولاک لوگوین

برای روشن نگه داشتن یک چراغ، باید مرتبَآ درآن سوخت ریخت.     مادر ترزا

در هر وصلتی رازی نهفته است.     هنری اف.امیل

به هر کجا که پای می گذاری عشق را بگستران:اول از همه در خانه خویش عشق را به فرزندانت، به همسرت، به همسایه ات نثار کن... مبادا کسی پیش تو بیاید و بهتر و شادتر تو را ترک نکند. مظهر مهر خداوندی باش؛ با مهر در چهره ات، با مهر در چشمانت، با مهر در تبسمت و با مهر در بر خورد گرمت.     مادر ترزا

دوست دارم کار بزرگ و اصیلی را به انجام برسانم ولی وضیفه اصلی من این است که کارهای کوچک را چنان که گویی بزرگ اصیل هستند، به انجام برسانم.     هلن کلر

آن هایی که عمیقآ دوست دارند، هرگز پیر نمی شوند؛ آن هاممکن است از سالخوردگی بمیرند، ولی آن ها جوان می میرند.     بنیامین فرانکلین

عشق چیزی است که وقتی از این دنیا می روید، می توانید باقی بگذارید، این قدر نیرومند است.     جولیک

همه محبتت را یکدفعه به دوستت نثهر نکن زیرا با کوچکترین تغییر رفتاری تو را دشمن خود می پندارد.

اگر عشق باشد، زندگی هرگز طاقت فرسا نیست.

طرز تلقی  

اگر نمی توانید سرنوشتتان را تغییر دهید، طرز تلقی ود را تغییر دهید.     امی تان

می خواهم به شما بگویم که در زندگی مناشتباهاتی وجود نداشته است. نمی خواهم مانند بغضی ملکه های آسمانی به نظر آیم،ولی اشتباهاتی نبوده است، درس های شگرفی وجود داشته است.     اوپرا وینفری

 هیچ چیز در زندگی آن قدر سخت نیست که نتوان آن را با طریق طرز تلقی آسان نمود.     الن گلاسو

اگر کسی گوش می کند یا دست یاری دراز می کند، یا کلامی مهر آمیز بیان می کند یا سعی می کند شخص تنهایی را درک کند، کارهای خارق العاده ای شروع به رخ دادن می نماید.     لورتا گرزاتلیس

آن جور که فکر می کنی هستی، نیستی، آن جور که فکر می کنی هستی.    

رؤیا  

رؤیایی بدون توانایی به واقعیت در آوردن آن هرگز به شما داده نمی شود.     ریچارد باخ

نیروی معجزه آسایی که بزرگ ترین رؤیاها و آرزوهای ما را تحقق می بخشد در درون همه ما نهفته است وقت آن است که این نیروها را آزاد کنیم.

روزی که صبر در باغ زندگی ات رویید به چیدن میوه پیروزی امیدوار باش.

به رؤیای خود سخت بچسبید، چون اگر رؤیاها از بین بروند، زندگی پرنده بال و پر شکسته ای است که نمی تواند پرواز کند.     لانگ ستون هیوز

فقط از تلاش درباره کاری که می خواهید بکنید خودداری نکنید. هر جا که عشق و الهام وجود دارد، فکر نمی کنم بتوانید اشتباه کنید.     الا فیتز جرالد

برای رسیدن به هدفی دیگر یا عملی ساختن رؤیایی نو هیچ گاه پیر نیستید.     لس براون

همان سنی را دارید کخ در درون احساس می کنید.

هر کسی باید به دقت توجه کند که دلش او را به کدام راه می کشاند و سپس آن راه را با تمام قدرتش بر گزیند.     هاسیدیک سی اینگ

معجزات  

  فقط دو راه برای گذراندن زندگیتان وجود دارد، یکی به این شکل که گویی هیچ چیزی معجزه نیست، دیگری به این شکل که گویی هر چیزی یک معجزه است.     آلبرت اینشتین

جایی که عشق فراوان است، همیشه معجزاتی وجود دارد.     ویلا کاتر

معجزه آنچه را غیر ممکن است نمی تواند ثابت کند، بلکه مفید است تا آنچه را ممکن است تأیید کند.     می مونیدس

در جایی که خدا می خواهد نهشناس باقی بماند، تصادفات معجزه کوچکی است.     هیدی کوید

بزرگ ترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد.

دست به دست کردن انسان را در جاده شاید سرگردان می کند و او را جز به خانه هرگز به جای دیگر رهنمون نمی سازد.     سر وانتس

بعضی وقت ها خداوند توفان را آرام می سازد، بغضی وقت ها او اجازه می دهد که طوفان بخروشد و بنده اش را آرام سازد.